ŽIVOT I STIL

ART-TERAPIJA: CRTANJE FRAKTALA

Fraktali

Mnogi veruju da je za crtanje potreban poseban dar, međutim, konstatacija da je „lepota u oku posmatrača“ može nas osloboditi bespotrebnih upita: šta će neko pomisliti o našem crtežu? Ipak, koliko god da je crtež primamljiv ili ne oku posmatrača, treba imati na umu da ono što se izražava crtežom nekada može otkriti šta se to krije na nivou podsvesti.

FRAKTALNO CRTANJE

Mnogi terapeuti danas primenjuju metodu fraktalnog crtanja. Ovu art-terapiju osmislila je ruska pedagoškinja Tanzanija Polujahtona. Metoda koju je uvela kako bi ispitala podsvest svojih pacijenata, na kraju se ispostavila kao delotvorni proces oslobađanja od mnogih poremećaja. Već četiri decenije crtanje fraktala uspešno se primenjuje u lečenju anksioznih poremećaja, depresije i izlečenju od traumatičnih iskustava.

Fraktalno crtanje delotvorno je za rešavanje nekih životnih pitanja i dilema. Kroz proces iscrtavanja uspešno se otvaraju horizonti u dubinama podsvesti, što omogućava otkrivanje samog problema, a potom i dolazak do rešenja.

Zato ne čudi što je naziv ove metode „Fraktalna metoda analitičke dijagnostike, prognoziranja i korekcije čovekovog stanja“.

ŠTA SU FRAKTALI

Fraktal je geometrijski lik koji se može razložiti na manje delove, tako da je svaki razloženi deo, makar približno, umanjena kopija celine. Reč fraktal vodi poreklo od latinske reči fractus što znači izlomiti. Izlomljena celina na manje delove potrvđuje osnovnu osobinu fraktala – samo-sličnost.

Fraktale je prvi uveo francuski matematičar Benoa Mendelbrot, kada je uspeo da matematičku formulu pretvori u vizuelni oblik. Kao geometrijski oblici, fraktali se mogu uvećavati beskonačno, pri čemu se otkriva mnoštvo nevidljivih detalja. Ovi nevidljivi detalji danas su delotvorni u art-terapiji, terapiji crtanja fraktala.

TEHNIKA CRTANJA FRAKTALA

Crtanje fraktala možemo svrstati u apstraktnu umetnost, pri čemu nastaje psihoenergični crtež koji se može analizirati. Izvodi se na papiru A4 formata, zatvorenih očiju. Sam proces crtanja traje oko šezdeset sekundi, tako što se hemijskom olovkom povlači neprekinuta linija i stvara fraktalna mreža koja se zatim boji. Ovakvim postupkom crtanja nastaje dijagnostički crtež koji predstavlja unutrašnje stanje čoveka. 

Izbor boja pravi se zatvorenih očiju i značajan je za definisanje raspoloženja. Što su boje na crtežu tamnije, neraspoloženje je dominantnije i obrnuto. Tako se proniče do stanja podsvesti kada se i dolazi do srži problema i pronalazi rešenje shodno proceni mogućnosti.

Photo: http://www.zorainfo.rs/

No Comments
Previous Post
19/09/2020
Next Post
19/09/2020

No Comments

    Leave a Reply