UMETNOST I KULTURA

LITERATURA VS ŽIVOT

NAJAVA Ako parafraziramo jednu Kišovu „večitu dilemu“, najkraće sročenu: „Pisati ili živeti?“, mogli bismo postaviti i sledeće pitanje: Šta je svrsishodnije: čitanje ili život sam? Ako čitam, ne propuštam li…