umetnost je u nama
UMETNOST I KULTURA

UMETNOST JE U NAMA

U vremenu u kome je umetnost postala luksuz lako je zaboraviti njenu važnost i  ulogu, i poverovati u nametnutu zabludu da je ona samo užitak privilegovanih.  Živimo sve više distancirani…

UMETNOST I KULTURA

LITERATURA VS ŽIVOT

NAJAVA Ako parafraziramo jednu Kišovu „večitu dilemu“, najkraće sročenu: „Pisati ili živeti?“, mogli bismo postaviti i sledeće pitanje: Šta je svrsishodnije: čitanje ili život sam? Ako čitam, ne propuštam li…